x


Վերնաշապիկներ

գին
Անհատական հաշվարկ

Վերնաշապիկ /գնի մեջ ներառված է վերնաշապիկի արժեքը/
տպագրությունը` գունավոր

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: