x


Չեկեր

գին
Անհատական հաշվարկ

Չեկ /հաշիվը ներկայացնելու համար/ /100*190մմ/
ինքնապատճենահանող թուղթ
2 էջ /սպիտակ, դեղին, կանաչ, կապույտ, վարդագույն/
տպագրությունը` միակողմանի, 1 գույն

3 Էջ

*******************************************************

Չեկ /հաշիվը ներկայացնելու համար/ /100*190մմ/
ինքնապատճենահանող թուղթ
3 էջ /սպիտակ, դեղին, կանաչ, կապույտ, վարդագույն/
տպագրությունը` միակողմանի, 1 գույն

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: