x


Թերթեր

գին
Անհատական հաշվարկ

Թերթ A5 /210*297մմ/
Կազմ` երկու գույն
Միջուկ` երկու գույն
16 էջ, 48 գր լրագրային թուղթ

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: