x


Բուկլետներ

գին
Անհատական հաշվարկ

բուկլետ` Ա4 /210*297/ երկու ծալք, եռափեղկ,
թուղթը` 130գր կավճապատ
տպագրությունը` երկկողմանի գունավոր

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: